Bevraging BOIC Task Force ‘Women & Sport’

BURST/BRUSSEL – Het BOIC meldt ons een bevraging van de BOIC Task Force ‘Women & Sport’. De bevraging maakt deel uit van het initiatief ‘Empowering Women in Sports’ dat als doel heeft om drempels te identificeren die de deelname en de zichtbaarheid van vrouwen in de sport belemmeren. De acties richten zich naar atleten, maar ook naar coaches, officials en bestuurders.

Dit project kwam tot stand na gezamenlijke acties van de Taskforce ‘Women & Sport’ van het BOIC en verschillende atleten die zich hebben verenigd onder de naam ‘Game Changers’.

U kan hierbij helpen door onderstaande enquête in te vullen. Uw antwoorden zijn volledig anoniem. Deze zullen gebruikt worden als basis bij het ontwikkelen van concrete acties om positieve veranderingen te bewerkstelligen voor vrouwen in de sport.

Klik op deze link naar de vragenlijst in te vullen vòòr maandag 21 december 2020.

Christian Pierre,
Media & Communicatie

Aanmaak datum

15 december 2020

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.