Deelname JeugdJudoFonds wordt 3x beloond vanuit Sport Vlaanderen

BURST – Op voorstel van de minister van Sport Ben Weyts besliste de Vlaamse Regering onlangs over een nieuw steunpakket van €10 miljoen voor de Vlaamse sportclubs.

De steun is gericht op twee types van sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben kunnen verderzetten, met name:
• Jeugdsportclubs (7,4 miljoen euro);
• Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet (2,6 miljoen euro).

Voor deze twee types van sportclubs bleven bepaalde kosten doorlopen, maar vielen er heel wat inkomsten weg. De regelgeving is op 28 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en kan je hier nalezen.

Vandaar ook het belang voor onze judoclubs om deel te nemen aan het JeugdJudoFonds, want hiervoor worden ze nu drie keer beloond! Hieronder lees je de belangrijkste modaliteiten van het Besluit voor de jeugdsportclubs.

Jeugdsportclubs

De steun voor jeugdsportclubs is gericht op sportclubs die in 2020 in het kader van de beleidsfocus jeugdsport een subsidie ontvangen hebben. De sportfederaties met een goedgekeurd project beleidsfocus 2020 ontvangen 3 keer de voor 2020 toegekende maximale subsidie vanuit Sport Vlaanderen. Dat bedrag moet integraal gestort worden aan de sportclubs. De sportfederatie verdeelt daarbij het volledige subsidiebedrag procentueel over alle bij haar aangesloten sportclubs volgens de toegekende subsidie in het kader van de beleidsfocus jeugdsport. De procentuele verdeling gebeurt overeenkomstig het aandeel van de deelnemende sportclub in de subsidie uit het jeugdsportfonds 2020. Aangezien bij de gewone subsidies binnen het jeugdsportfonds de sportfederatie ook een bedrag (co)financiert, betekent die extra Vlaamse steun dat het bedrag per sportclub niet letterlijk ‘maal drie’ gaat, maar afhankelijk is van een aantal factoren.

(Bron: Sport Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie)

Aanmaak datum

3 september 2021

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.