Interesse om Instructeur of Trainer B te worden? Extra toelatingsvoorwaarden vanaf 2023!

BURST – Vanaf 2023 gaan beide opleidingen door onder de nieuwe opleidingsstructuur. De opleiding instructeur vervangt de gekende opleiding instructeur B. De opleiding trainer B wordt na een lange onderbreking opnieuw ingericht. Beiden werden inhoudelijk herwerkt conform de bepalingen van het Lange Termijn Judo Ontwikkelingsmodel en de contexten waarin de trainer actief is.

Deelnamevoorwaarden instructeur

• Ervaring: Sporttechnische ervaring kunnen aantonen via een portfolio (de kandidaat volgde minstens 1 bijscholing in een termijn van 1 jaar voorafgaand aan de opleiding of is in het bezit van een geldige coachkaart Judo Vlaanderen).
• Kwalificatievoorwaarde(n): het diploma van ‘Initiator Judo’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.
• Sporttechnische voorwaarde: De graad van 1ste Dan Judo hebben in een door de EJU/IJF erkende judofederatie en de daaraan verbonden technische kennis beheersen.

Deelnamevoorwaarden trainer B

• Ervaring: Sporttechnische ervaring kunnen aantonen via een portfolio (de kandidaat volgde minstens 1 bijscholing in een termijn van 1 jaar voorafgaand aan de opleiding of is in het bezit van een geldige coachkaart Judo Vlaanderen. De kandidaat is minstens 2 jaar actief als coach van judoka’s presterend op provinciaal niveau).
• Kwalificatievoorwaarde(n): het diploma van ‘Instructeur Judo’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.
• Sporttechnische voorwaarde: De graad van 2de Dan hebben in een door de EJU erkende federatie en de daaraan verbonden technische kennis beheersen.

OPGELET: trainers met het diploma ‘Instructeur B judo’, behaald voor 2023, worden automatisch gelijkgesteld met ‘Instructeur judo’. Indien je later wenst deel te nemen aan de nieuwe opleiding techniekexpert dien je voor aanvang van deze opleiding nog wel een extra module 5 – niveau 1 levenslang leren af te werken. Indien je deelneemt aan de komende opleiding trainer B zal je, bij voorkeur tijdens de cursusperiode, deze module 5 – niveau 1 levenslang leren moeten afwerken.

Leen Dom
DSKO

Aanmaak datum

17 oktober 2022

Type

Tag(s)

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.