JC Samoerai Assent zoekt trainer

BURST/BEKKEVOORT – Judoclub Samoerai Assent is op zoek naar een trainer. Hierna het gezochte profiel.

Kwalificaties

Minimaal initiator judo of pedagogisch diploma zwarte gordel of hoger

Kwaliteiten

• Prestatiegericht werken aangepast aan ieders capaciteiten
• Sportief begeleiden van jongeren in hun leerproces
• Structureel werken: afspraken maken en handhaven
• Positief stimuleren en motiveren van jongeren
• Geeft ieder individu de nodige aandacht, werkt daarom gedifferentieerd
• Hanteert doelstellingen van kennis en vaardigheden aangepast aan het niveau van de groep
• Gebruikt werkvormen waarmee alle judoka’s in kleine opeenvolgende stappen de aangeboden technieken kunnen verwerken en inoefenen.
• Maakt de judoka’s bewust van hun leerprestaties door duidelijke en opbouwende feedback, gerelateerd aan de doelen van de training.
• Toont enthousiasme over- en deskundigheid in de inhoud van de training
• Geeft respectvol en duidelijk leiding aan de groep. Je hanteert groepsnormen die een positief leerklimaat en respectvol gedrag bevorderen.
• Laat merken empathisch te luisteren naar de deelnemers.
• Legt de leerstof duidelijk en in kleine stappen uit.
• Geeft duidelijke instructies bij opdrachten.
• Houd eigen judokennis op peil, en werkt aan de voortdurende verbetering van de trainingen.

Communicatie

Open communicatie met alle betrokken partijen (het bestuur, ouders, judoka’s), beslissingen worden steeds genomen in overleg.

Geïnteresseerde kandidaten nemen contact met voorzitter Frank Moons via 0496 43 63 86 of frank.moons@samoeraiassent.be.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Aanmaak datum

23 februari 2022

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.