Judoka’s inschrijven voor Shodan Shiken: waarop moeten hoofdtrainers letten?

BURST – In ons streven naar een steeds efficiëntere werking werd het inschrijvingsproces voor Shodan Shiken onder de loep genomen een verder op punt gesteld. De inschrijving voor Shodan Shiken dient bijgevolg te gebeuren via het eventsysteem van Judo Vlaanderen (cf. artikel op JV-website).

Hoofdtrainers schrijven vanaf heden best enkel judoka’s in die effectief klaar zijn om deel te nemen aan het (her)examen. Dit om te vermijden dat onbezonnen wordt ingeschreven om vervolgens opnieuw af te melden met een heleboel administratieve rompslomp voor zowel JV als clubs tot gevolg.

Hierna volgt een opsomming van enkele aandachtspunten om deze inschrijvingen vlot te laten verlopen.
• De betaling dient te gebeuren vòòr de uiterlijke inschrijvingsdatum via het JV-eventsysteem en kan enkel via MSP (Multi Safe Pay). Bijgevolg is een afzonderlijke overschrijving naar de bankrekening van JV NIET meer ontvankelijk;
• De betaling kan worden uitgevoerd door de clubbeheerder;
• Opgelet! Er zijn twee aparte inschrijvingsmodaliteiten, één voor ‘examen SDS’ en één voor ‘herexamen SDS’, telkens met een automatisch gekoppelde betaling voor het type examen;
• De betaling is bindend voor de inschrijving. Indien er niet werd betaald tegen de uiterlijke inschrijvingsdatum zal de kandidaat niet kunnen deelnemen aan het examen (upload van de kandidaat via het systeem is dan ook niet meer mogelijk);
• Na de definitieve inschrijving dienen de nodige stukken nog overgemaakt te worden tegen de uiterlijke inschrijvingsdatum (cf. punt 1.3 in de handleiding Procedure SDS aanvraag);
• Bij het ontbreken van de nodige stukken zal het dossier niet voorgelegd worden ter controle;
• Uitschrijven van judoka’s uit de deelnemerslijst is nog mogelijk, maar enkel diegene die nog niet betaald hebben en de uitschrijving dient te gebeuren vòòr de uiterlijke inschrijvingsdatum;
• Annulering van een betaalde ingeschreven kandidaat is enkel mogelijk met geldige reden. Vanaf september gebeuren de terugbetaling volgens de annulering policy van JV (cf. Nieuwsbrief Clubs juni 2022);
• Verplaatsen van geannuleerde (her)examens is niet meer mogelijk. Er dient iedere keer opnieuw ingeschreven te worden voor een nieuw (her)examen.

Silvia Buysens
Graden & Technieken

Aanmaak datum

9 mei 2022

Type

Tag(s)

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.