Kyu-graden en leeftijden

BURST – Het hoeft geen betoog om te stellen dat de motorische ontwikkeling van een kind toeneemt naarmate de leeftijd. Wetenschappelijk onderzoek zoals het Youth Physical Development Model (Lloud R.S. & Oliver J.L., 2012) spreekt over een logische en evidence-based aanpak bij de systematische ontwikkeling van fysieke prestaties van jonge atleten. Anders gezegd en toegepast op onze judosport: afhankelijk van de leeftijd zijn sommige technieken makkelijker of moeilijker aan te leren omwille van de fysieke, motorische en mentale ontwikkeling van het kind of adolescent op dat moment.

Op basis van het internationaal erkende Long Term Athlete Development Model, wetenschappelijk onderzoek en de ervaring van Vlaamse trainers hebben we een meerjarenontwikkelingsplan opgebouwd voor de judoka in Vlaamse context. Dit plan is een leidraad voor de trainers om judoka’s nog beter te omkaderen en te begeleiden, waarin voor elke fase van de judoloopbaan de eigenschappen van de judoka beschreven worden. Voor het aanleren van de technieken t.e.m. 1e Kyu is gekozen om de verschillende worpen, grepen, klemmen en verwurgingen onder te verdelen in clusters op basis van voorbereiding, richting en overeenkomsten in uitvoering. Die clusters hebben we dan, op basis van hun inhoud, in een bepaalde volgorde geplaatst en gekoppeld aan het Kyu-gradensysteem.

Omdat de ontwikkeling dus sterk samenhangt met de leeftijd stellen we, dat voor het behalen van een bepaalde Kyu-graad, de judoka een bepaalde leeftijdsgrens bereikt. Zo trachten we ervoor te zorgen dat, uit de populatie kinderen en jongeren, een judoka fysiek en mentaal klaar is om die bepaalde graad te dragen. Het JV-groeimodel stelt onderstaande richtlijnen voor:

GraadLeeftijdscategorieMinimumleeftijdAantal lessen
(voorbereidingstijd)
5de kyuU97 jaar worden50
4de kyuU119 jaar worden100 (na examen 5de kyu)
3de kyuU1311 jaar worden120 (na examen 4de kyu)
2de kyuU1513 jaar worden120 (na examen 3de kyu)
1ste kyuU18 15 jaar worden 120 (na examen 2de kyu)

Het Meerjarenontwikkelingsplan blijft gebaseerd op een ontwikkelingsmodel dat rekening houdt met het ontwikkelingsniveau van de judoka (nl. biologische leeftijd, trainingsleeftijd, mentale ontwikkeling, fysieke en motorische ontwikkeling). Het is blijft m.a.w. de verantwoordelijkheid van elke hoofdtrainer om te beslissen of de judoka in kwestie genoeg gevorderd is om de betreffende Kyu-graad te dragen. We voorzien echter wel minimumleeftijdsgrenzen om ervoor te zorgen dat de verhouding techniek en leeftijd niet uit balans gaat. Daarom is in het ledenbeheer, vanaf 2024, het mogelijk om graadverhogingen door te voeren vanaf een vooropgestelde minimumleeftijd:

GraadMinimumleeftijd (2024)
5de kyu 6 jaar worden (° 2018)
4de kyu8 jaar worden (° 2016)
3de kyu10 jaar worden (° 2014)
2de kyu 12 jaar worden (° 2012)
1ste kyu 14 jaar worden (° 2010)

We hopen hiermee de judo-technische kwaliteit verder uit te bouwen en borgen. En hiermee tevens de judobeoefening op lange termijn (of levenslang judoën) te ondersteunen.

Leen Dom DSKO
Dirk De Maerteleire TD

Aanmaak datum

13 december 2023

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.