Lange termijn ontwikkeling in judo

BURST – Op de Algemene Vergadering 2021 van Judo Vlaanderen werd voor het eerst gesproken over een meerjarenontwikkelingsplan en het Long Term Athletes Development Model (LTAD – model). In de voorbije maanden werd met een projectgroep gewerkt aan een totaalvisie omtrent ontwikkeling binnen Judo Vlaanderen. Een oefening die stap voor stap vorm krijgt. De huidige leerlijn zal ook in deze totaalvisie geïntegreerd worden. Hierna geven we kort al wat duiding. Via een link aan het einde van dit bericht, vind je een meer uitgebreide kadering met een aantal voorbeelden uit de ons omringende judo-landen. Dit artikel is een eerste kennismaking. Wordt uiteraard nog vervolgd.

Binnen Judo Vlaanderen zijn trainers en judoka’s sinds jaar en dag vertrouwd met de leerlijn judo. De leerlijn omsluit de eindtermen voor het behalen van een graad. In functie van de ontwikkeling van een jonge judoka en zijn/haar technische vaardigheden spreken we in het bijzonder over de leerlijn van 6de tot 1ste Kyu. Naast deze leerlijn kennen we ook de ontwikkelingslijn van jonge sporter tot volwassen (top)sporter die ruimer gaat dan enkel deze technische leerlijn. We spreken o.a. ook over fysieke, cognitieve, morele en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op basis van bestaande literatuur en gefundeerde argumenten uit diverse toepassingen in binnen- en buitenland willen we deze gescheiden trajecten samen brengen en toewerken naar een eigen lange termijn judo-ontwikkelingsmodel of meerjarenontwikkelingsplan.

Die integrale aanpak/strategie menen we terug te vinden in het ‘Long Term Athletes Development Model’ (LTAD – model) van Balyi en Hamilton (2004). De recentste versie van dit model wordt bovenstaand naast de leerlijn weergegeven. Dit is een van oorsprong Canadees model en door vele nationale sportbonden erkend als één van de meest aangewezen modellen om ook de sportspecifieke ontwikkeling in kaart te brengen. Het ondersteunt enerzijds de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot topsporter en anderzijds de mogelijkheid om levenslang te bewegen en te sporten vanuit recreatieve beweegredenen en/of gezondheidsperspectieven.

De projectgroep zet de komende maanden zijn werk verder met als doel vanaf september 2022 bijscholingen en inspiratiesessies voor trainers aan te bieden en samen aan de slag te gaan rond dit meerjarenontwikkelingsplan Judo Vlaanderen. Dit is een ambitieus project. Vanuit Judo Vlaanderen hopen we dan ook dat alle trainers mee hun schouders eronder zetten. Immers, elke trainer kan zijn/haart steentje bijdragen.

Je kan de volledige tekst lezen via onderstaande link.

Lange termijn ontwikkeling in sport en fysieke activiteit – toepassing in judo

Leen Dom
DSKO

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.