Maak kennis met onze VTS-docenten: Bram Pussig

BURST – In onze reeks ‘Maak kennis met de VTS-docenten’ stellen we graag Bram Pussig voor. Bram is lid van JS Lummen en houder van de 2de Dan. Hij doceert het onderdeel ‘voeding’ in de opleiding ‘Instructeur’ en ‘Trainer B’.

Je bent al een hele tijd actief in de VTS-trainersopleidingen instructeur (B) en Trainer B, maar misschien minder gekend bij onze trainers. Stel je je even voor? Hoe ben je in onze opleidingen terecht gekomen?

Ik ben Bram Pussig en geef sinds 2015 les in vakken die te maken hebben met voeding in de cursussen instructeur en trainer B. Daarnaast ben ik actief als lesgever bij Judoschool Lummen en probeer ik af en toe nog steeds deel te nemen aan competitiewedstrijden. In 2001 ben ik begonnen met mijn judo-carrière en ik wil me in de toekomst graag nog meer inzetten om deze fantastische sport verder te laten groeien.

Het is wijlen Erik Veulemans die me naar de opleidingen heeft geloodst. Hij was op zoek naar een docent voeding voor de Trainer B-cursus en ik had net mijn opleiding tot diëtist afgerond. Zo is de bal aan het rollen gegaan en sindsdien blijf ik me actief inzetten voor deze cursussen. Voeding en gezondheid zijn twee belangrijke pijlers in mijn leven. Als diëtist heb ik me verder gespecialiseerd in voeding en gezondheidspromotie, wat uiteindelijk heeft geleid tot het behalen van mijn doctoraat in de biomedische wetenschappen met de focus op gezondheidspromotie.

Mijn interesse in voeding is dan ook de reden waarom ik me meer wil inzetten voor hoe voeding wordt waargenomen in de judowereld en hoe we met voeding omgaan op recreatief-, competitief- en topsportniveau.

Waarom zijn de vakken rond voeding zo belangrijk in onze trainerscursussen?

Zoals binnen elke sport is voeding een centraal element. Binnen judo komt dit aspect nog meer naar voren door het gewichtscategorieënsysteem waarin judoka’s worden ingedeeld. Hoewel voeding zo belangrijk is om optimale prestaties te kunnen garanderen, blijven er nog veel mythes de ronde doen en wordt er nog te vaak geluisterd naar halve waarheden. De vakken voeding zijn bedoeld om de trainers van de toekomst bewust te maken van evidence-based werken en om een correct en gezond idee van voeding naar de judoka te kunnen vertalen. Om deze vertaalslag te kunnen maken, wordt er onderscheid gemaakt tussen de instructeur- en trainer B-cursus. In de instructeur cursus ligt de focus op gezonde voeding en basisterminologie, zodat we een vertrekpunt hebben voor de trainer B-cursus waarin de focus ligt op voeding en competitie.

Je bent trainer en actief in JS Lummen. Wat zijn voor jou belangrijke eigenschappen van een trainer.

Een vraag die op vele manieren kan worden beantwoord. De eigenschappen van een trainer zijn naar mijn mening ook deels afhankelijk van het type sporter die je begeleidt. Gaat het om jeugd, veteranen, recreatieve sporters, competitieve sporters of topsporters?

Er bestaat dus geen allesomvattend antwoord, maar er zijn volgens mij wel enkele eigenschappen die altijd belangrijk zijn voor een trainer:

  • Kritisch zijn en durven in vraag te stellen

Deze eigenschap heeft betrekking op verschillende niveaus. Eerst en vooral moet je kritisch zijn in de lessen die je geeft en de technieken die je aanleert. Waarom is een techniek opgebouwd zoals hij is? Wat zijn de basiselementen van elke techniek? Hoe kun je een training opbouwen zodat deze leerzaam is, maar ook leuk blijft om te volgen?

Daarnaast moet je ook kritisch kunnen zijn op de randactiviteiten als trainer. Als ik het voorbeeld van mijn eigen vakgebied mag gebruiken, moet je als trainer ook altijd kritisch zijn als er vragen gesteld worden over voeding en aftrainen. Is het verantwoord om je judoka’s twee dagen voor een wedstrijd 3 kg te laten aftrainen? Hoe moet je daarmee omgaan? Hoe zit het nu met proteïneshakes en supplementen?

Bovendien is het ook belangrijk dat je als trainer durft aan te geven dat je een antwoord schuldig blijft en weet hoe je betrouwbare informatie kunt verkrijgen.

  • Een luisterend oor hebben

Het is belangrijk dat je een omgeving in je club creëert waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt. Door een omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt om vragen te stellen of bezorgdheden te uiten, krijg je ook een gezonde club waar iedereen graag komt sporten. Het biedt ook de mogelijkheid om snel en doortastend in te grijpen bij problemen in de club of bij individuele judoka’s.

  • Enthousiast en gemotiveerd zijn

Een enthousiaste en gemotiveerde trainer zorgt automatisch voor een plezierige leeromgeving voor judoka’s. Blijf als trainer in jezelf investeren om vernieuwend te blijven. Op die manier kun je trainingen geven die ook interessant blijven voor je judoka’s, wat de judokwaliteiten alleen maar ten goede komt.

Het Meerjarenontwikkelingsplan (of Judo groeimodel) was een belangrijke basis voor het invullen van de hernieuwde trainersopleidingen. We zetten meer in op ontwikkeling op lange termijn. Elke judoka voor het leven betrokken houden in het judo is ons doel. Zijn we op goede weg? Wat kan volgens jou beter?

Een belangrijk element bij het nastreven van een meerjarenontwikkelingsplan is het helder definiëren van de missie en visie, zodat iedereen weet waarnaar gestreefd wordt. De afgelopen jaren is er dan ook voldoende geïnvesteerd om de principes van het meerjarenplan duidelijk te maken. Ik denk dat we goed op weg zijn met het plan. De hervormingen in de trainersopleidingen ondersteunen eveneens de missie en visie van dit ontwikkelingsplan.

Zoals elk goed plan moet er voldoende ruimte voor groei zijn en moet er pragmatisch te werk worden gegaan. De meningen, visies en ideeën van alle trainers in Vlaanderen zijn zeer waardevol en moeten daarom gemakkelijk tot het beleid kunnen doordringen, waar ze ook worden behandeld.

Een tip voor trainers die twijfelen de stap naar Instructeur of Trainer B te zetten?

Er zijn maar weinig redenen om te twijfelen! De cursussen ‘Instructeur’ en ‘Trainer B’ zullen ervoor zorgen dat je als trainer kunt groeien en dat je judo leert kennen vanuit een ander perspectief. De cursussen die we met het huidige VTS-team hebben samengesteld, zijn zo opgesteld dat ze leerzaam zijn voor iedereen. Groei mee als trainer en als club door samen te leren van docenten en medecursisten tijdens onze opleidingen. Als je toch nog twijfelt, dan kun je altijd bij ons team terecht. Het VTS-team zal steeds beschikbaar zijn om naar je zorgen en vragen te luisteren.

Tot snel bij een van onze cursussen, een toernooi of een ander evenement georganiseerd door Judo Vlaanderen!

Leen Dom
DSKO

Aanmaak datum

13 september 2023

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.