Maarten Bogaert nieuwe General Manager Judo Vlaanderen

BURST – Vanaf 22 augustus e.k. start Maarten Bogaert als General Manager van Judo Vlaanderen en vervangt hij Operationeel Manager Sophie Block die ondertussen de federatie heeft verlaten.

Maarten Bogaert (15/02/1979) volgde de opleiding Maatschappelijk Assistent (HoGent) en criminologie (UGent) en werkte een 15-tal jaren in de zorg, maar judo is zijn passie. De geboren en getogen Gentenaar startte als jonge knaap zijn judocarrière bij JC Gent-Drongen. Tijdens zijn jeugdjaren combineerde hij tevens judo met voetbal tot hij op 17-jarige leeftijd resoluut voor het judo koos. Ondertussen woont hij met zijn gezin in Nazareth en is hij als lesgever een spilfiguur in de plaatselijke Judoclub Nazareth. Maarten heeft een Trainer B diploma op zak en is in het bezit van de 4de Dan-graad.

Maarten Bogaert, GM Judo Vlaanderen

“Judo is mijn passie. Vandaar dat ik mijn kans greep om te solliciteren voor de vacante betrekking van GM bij Judo Vlaanderen. Professioneel met judo bezig zijn, is voor mij dan ook de kers op de taart. Bijgevolg ben ik zeer blij dat het Bestuursorgaan mij selecteerde om het roer van de federatie in handen te nemen. Ik ga dat uiteraard met hart en ziel doen!”

“Ik merk dat er binnen onze federatie een stabiliteit gekomen is met een jongere bestuursploeg aan zet. Het leek mij nu wel het perfecte moment om mee te werken aan de verdere professionele uitbouw van Judo Vlaanderen. De structuren krijgen ook allemaal vorm. Clubondersteuning is erop vooruitgegaan. Topsport draait opnieuw zeer goed, onze judoka’s keren vaak terug van tornooien met medailles. Het spreekt mij enorm aan om hieraan te kunnen meewerken.”

Wat is voor Maarten belangrijk? “Vooral de transparantie. Hoe zit Judo Vlaanderen in elkaar, wie werkt er allemaal? Welke collega’s zijn waarmee bezig? Het is belangrijk dat dit ook doorstroming krijgt in de breedte naar de clubs toe. Ik denk dat er veel clubs niet weten wie er allemaal werkt voor de federatie en wat het takenpakket is van alle medewerkers. Dat wil ik als GM toch wat meer bekend maken.”

Ook het imago van het judo wenst Maarten te versterken. “Dat de sport in het algemeen en het judo in het bijzonder met COVID-19 een moeilijke periode achter de rug heeft, is een understatement. Met de huidige toppers, zoals Matthias, Mina, Toma, Amber, enz., is het judo terug aan het boomen. Als je dat dan kan aanwenden om het imago en de bekendheid op te krikken, is dat mooi meegenomen. Alle opportuniteiten die we krijgen van instanties zoals Sport Vlaanderen of de Vlaamse Sportfederatie om onze federatie verder uit te bouwen, moeten we grijpen. Daartoe wil ik ook mijn steentje bijdragen.”

Inzake sociale media en IT zit JV op het juiste spoor vindt Maarten. “Ik merk dat er de laatste jaren door de federatie veel beter en intenser wordt gecommuniceerd. Dat is zeer positief. Deze weg moeten we verder bewandelen om JV te blijven promoten. Je kan dat alleen maar als het team goed op elkaar is ingespeeld. Als GM wordt het mijn taak iedereen van het team daarin te helpen zodat JV de beste service provider wordt voor onze Vlaamse judoclubs.”

Maarten heeft ook aandacht voor ledenwerving. “Nieuwe jonge leden blijven aantrekken, maar tevens jongvolwassenen aan boord houden dat blijft een uitdaging. Inzetten op diversiteit en het sociaal aspect er bij betrekken, ook voldoende aandacht besteden aan de vrijwilligers. Noden en behoeften van de clubs achterhalen, om als JV een aanspreekpunt te zijn. Daar wil ik verder op inzetten via open communicatie en transparantie. Alles rond gezondheid en ethische kwesties inzake judo is voor mij ook belangrijk zodat we als federatie de waarden van onze sport hoog in het vaandel blijven dragen, ondanks de moeilijke jaren die we nu hopelijk achter de rug hebben.”

De General Manager als Coach van het JV-team. “In mijn vorige job als directeur van een Woonzorgcentrum heb ik ook altijd geprobeerd om mijn mensen zelf inspraak te geven en ze te begeleiden in hun trajecten. Dat werpt de beste vruchten af en creëert de beste kansen voor een aangename werkomgeving. Ik vind het belangrijk om je team van medewerkers te coachen en te ondersteunen en verder te faciliteren wat ze nodig hebben om goed werk te kunnen leveren. Ik ben niet iemand die van top-down gaat opleggen hoe zaken aan te pakken. Uiteraard wordt er steeds een lijn uitgezet, maar inspraak van de collega’s is onontbeerlijk zodat compromis en consensus elkaar vinden. Dat is voor mij de beste manier van werken om tot de beoogde resultaten te komen. Het JV-team telt creatieve en bekwame mensen en die moet je de kans geven om hun capaciteiten ten volle te benutten en om verder te kunnen groeien. Zo heb ik in het verleden altijd gewerkt en ik ben ervan overtuigd dat dit bij JV ook gaat kunnen.”

Vanaf 22 augustus kan je Maarten bereiken via e-mail maarten.bogaert@judovlaanderen.be.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Aanmaak datum

18 juli 2022

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.