MJOP: Een gesprek met Bart Geelen en Danny Neyt van pilootclub JC Zwijndrecht!

BURST – In juni 2022, begeesterd door de bijscholing van Tijl Linkekens en Franklin Pereira, besliste JC Zwijndrecht om te springen. Ze zouden resoluut het trainingsprogramma re-organiseren en verrijken op basis van het meerjarenontwikkelingsplan (MJOP). Wat zijn de ervaringen van de club tot nu toe? Een dubbelgesprek met Bart Geelen en Danny Neyt, beiden trainer en bestuurslid bij JC Zwijndrecht, een recreatieve club met een honderdtal leden, zes trainers en twee assistent-trainers.

“De groei van witte naar zwarte gordel, dat is onze focus,” vertelt Bart Geelen (36). Naast bestuurslid is hij trainer A, Master LO en, samen met een collega, hoofdtrainer. “Begin 2020 zette ik zelf de eerste stappen richting een nieuwe ontwikkelingslijn, toen ik nog werkte voor Judo Vlaanderen. Ik zag van het begin het grote potentieel. De meerwaarde? Je bent op een gestructureerde manier bezig bent met de ontwikkeling van een techniek, en dus van de judoka. Het doel is niet om iemand tot een bepaalde graad te brengen, het doel is om iemand te ontwikkelen als judoka.

“Na de bijscholing van Tijl Lindekens en Franklin Pereira in december 2019 heb ik geprobeerd om een langetermijnontwikkelingsplan met aangepaste leerlijn op eigen houtje te implementeren in de club, tijdens de coronaperiode”, vertelt Bart Geelen. “Dat was veel te intensief om alleen te dragen. Ik was heel gelukkig toen het effectief uitgewerkt werd door Judo Vlaanderen. Omdat Tijl Lindekens vanuit topsport, Dirk De Maerteleire vanuit het technisch onderbouwd en Leen Dom vanuit de Vlaamse Trainersschool (VTS), de koppen bij elkaar hebben gestoken, is dit zo’n sterk project dat we er wel in moesten meestappen. Je kan de kat uit de boom kijken, of actief meewerken terwijl je begeleiding krijgt. Ik heb het binnen de club met twee handen vastgegrepen. Dit is de best onderbouwde weg, de weg die we op moeten. Technisch judo is goed om judoka’s voor te bereiden naar zwarte gordel, maar onvoldoende om judoka’s klaar te stomen om iemand op de rug te gooien. Uiteindelijk is dat waar judo om draait. Het moet een combinatie zijn van de twee.”

Lees het volledige artikel via deze link

Voor sportjaar 2023-2024 is de projectgroep nog op zoek naar pilootclubs die aan de slag willen met deze nieuwe inhouden. In een eerste fase willen we de trainers kennis en inzicht geven in het nieuwe model ‘techniekontwikkeling in judo‘ en de ‘leerlijn techniek’ t.e.m. 4de kyu. Ook de ‘leerlijn fysiek’ en de ‘leerlijn waarden en gedragingen’ komen aan bod. De club engageert zich voor 1 sportjaar (september 2023 tot juni 2024). Indien deze implementatie ook verder wordt getrokken voor de overige graden, loopt dit traject uiteraard nog verder (indien de club dit wenst) . Clubs en trainers die hiermee aan de slag willen en graag als pilootclub meewerken kunnen contact opnemen via leen.dom@judovlaanderen.be.

Wat zijn de voordelen voor pilootclubs?
– Opleiding clubtrainers
– Op maat begeleiding
– Snel implementeerbare voorbeeldprogramma’s
– De kans om je begeleiding van je judoka’s nog beter te maken

Wat zijn de verwachtingen in het voorjaar 2023?
– De hoofdtrainer en/of verantwoordelijken volgen 2 digitale sessies van +/- 2u (weekavond)
– De clubtrainers volgen 2 fysieke sessies van +/- 3u (zaterdagnamiddag) in de periode mei, juni,.
Planning wordt opgenomen in het bijscholingsaanbod voor het voorjaar 2023.

Wat zijn de verwachtingen in het najaar 2023 én voorjaar 2024?
– Implementatie van de leerlijn t.e.m. 4de kyu
– De clubtrainers volgen 2 fysieke sessies van +/-3u

Neem een vliegende start! En geef je op als pilootclub! Of neem alvast deel aan de inleidende infosessie van 28 februari om 20u! Inschrijven via deze link.


In onderstaande brochure gepubliceerd in december 2022 lees je een update over het volledige project.

Leen Dom
DSKO

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.