Nieuwe beslissing Medische Commissie vanaf 1 mei 2023!

BURST – Op de vergadering van de Medische Commissie van maart 2023 werd het artikel 4 ‘Sportmedische geschiktheid’ van het intern reglement, hoofdstuk 8 ‘Gezond en ethisch sporten’ onder de loep genomen.

De geldigheid van het geschiktheidsattest 40+ wordt aangepast en verlengd naar 1 jaar i.p.v. 6 maanden. Dit gaat in voege vanaf 1 mei 2023.

Voor de vergunninghouders zal vanaf de leeftijd van 40 jaar bij elke deelname aan een competitieve activiteit of een examen een attest van medische geschiktheid gevraagd worden. Deelname zal enkel toegestaan worden na het voorleggen van een doktersattest dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

Het volledige interne reglement Hoofdstuk 8 ‘Gezond en ethisch sporten’ kan je hier terugvinden.

Een sjabloon om te laten ondertekenen bij de arts kan je hier terugvinden.

Silvia Buysens,
Gezond & Ethisch Sporten

Aanmaak datum

12 april 2023

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.