Opleidingen: stap dichter bij Gouden Label? Ga aan de slag als club API samen met onze API Caroline Jannes.

BURST – De vechtsportfederaties hebben in samenwerking met het Risicovechtsportflatform Vlaanderen de handen in elkaar geslaan voor de organisatie van een opleiding ‘aanspreekpunt integriteit in je vechtsportclub’. Deze opleiding bestaat uit 2 delen.

Je dient DEEL 1 gevolgd te hebben om aan DEEL 2 te kunnen deelnemen. Wegens het grote succes zijn er meerdere online opleidingen voorzien per deel.

De opleidingen DEEL 1 van 20/04/2021 en DEEL 2 van 27/04/2021 worden gegeven door onze eigen API van Judo Vlaanderen Caroline Jannes.

Schrijf je meteen in voor de beide opleidingen “sport met grenzen” en “club-API”. Alle opleidingen gaan online door met uitzondering van het traject 16/09 + 23/09 (locatie Gent onder voorbehoud van de corona maatregelen die dan zullen gelden)

Kostprijs/sessie: € 15 voor aangesloten leden van Judo Vlaanderen.

Programma DEEL 1

Wat doe je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? Hoe zorg je voor een laagdrempelig aanspeekpunt voor mogelijke problemen? Welke gedragscode maak je op voor sporters en trainers omtrent kleedkamer- en douchegebruik? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden op de club met kinderen en jongeren? Mogen trainers en jongeren sms’en? Welke stappen neem je als een ouder een probleem meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Uit recent (2014) grootschalig onderzoek blijkt dat 17% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. De kans dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen!

Ontdek in minder dan een anderhalve minuut wat het thema inhoudt via dit filmpje!

Op al deze vragen biedt ‘Sport met grenzen: Vlaggensysteem’ een antwoord. Het pakket bestaat uit een handleiding en 30 situaties die in de sport voorkomen. Om dit thema volwaardig in jouw club aan te pakken, vind je in ‘Sport met grenzen: Beleidsinitiatieven’ concrete acties die je als bestuur in je club kan verwezenlijken. De vorming is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.

Programma DEEL 2

Incidenten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen. Tijdens deze bijscholing krijg je info en tools aangereikt om jouw rol als aanspreekpersoon als club-API aan te vatten en te versterken.

Na de bijscholing kan je:

de rol en functie van club-API duidelijk uitleggen aan je clubbestuur
jezelf profileren als club-API naar alle leden van de sportclub
eerste opvang voorzien bij een melding of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
een gesprek voeren met de melder en alle betrokkenen
een incident afhandelen op basis van een duidelijk handelingsprotocol

Inschrijving en info: ga naar de evenementen kalender (opleiding en bijscholing)

18/03/2021 Deel 1 + 25/03/2021 Deel 2

20/04/2021 Deel 1 + 27/04/2021 Deel 2 Opleidingen onder leiding van API Judo Vlaanderen Caroline Jannes.

22/05/2021 Deel 1 + 29/05/2021 Deel 2

12/06/2021 Deel 1 + 19/06/2021 Deel 2

16/09/2021 Deel 1 + 23/09/2021 Deel 2

Aanmaak datum

7 april 2021

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.