1 juni: Start transferperiode

BURST – Op 1 juni, start de transferperiode die loopt tot het einde van de maand. Elke judoka heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn sportvereniging (club) jaarlijks te beëindigen. Dit gebeurt op straffe van nietigheid, met een tussen 1 juni en 30 juni per post aangetekend schrijven (transferformulier) alsook via e-mail aan de opgezegde sportvereniging (club) en aan Judo Vlaanderen.

De poststempels van de aangetekende zendingen gelden als bewijs van verzending. Dit schrijven heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend. Bij het beëindigen van de overeenkomst is geen vergoeding, in welke vorm of benaming dan ook, verschuldigd.

OPGELET! Decretaal werd vastgelegd dat transferaanvragen aangetekend dienen verstuurd te worden. Indien de aanvraag niet aangetekend werd verstuurd, kan dit een reden van verzet zijn van de oude club, met mogelijke annulatie als gevolg.

Alle info is terug te vinden in hoofdstuk 2 artikel 6 van het Intern Reglement

Silke Vervaet
Clubondersteuner

Aanmaak datum

1 juni 2021

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.