Uitnodiging betaling clubbijdrage 2021

BURST – Verschillende clubs vroegen het al, bij deze de update van het Ledendatabestand (LDB) waarbij we gekozen hebben om de clubbijdrage direct online te laten betalen (cf. handleiding). Zoals steeds, afhankelijk van het ledenaantal, zal dit 100 of 125 bedragen.

In het intern reglement staat dat dit normaal tegen eind januari betaald dient te worden. Het spreekt voor zich dat we door het wachten op de upgrade zelf te laat waren voor deze vraag. Daarom dat we deze deadline logischerwijze verplaatsen naar einde maart. Dezelfde regeling blijft.

Clubondersteuner

Binnenkort wordt het duidelijk wie onze nieuwe collega en clubondersteuner wordt die onze clubs zal begeleiden, elk op hun niveau. Zoals reeds aangekondigd, zorgen we voor een multi-aanbod waar elke club haar gading zal vinden. Heel binnenkort hopen we jullie ons volledige visie en aanbod mee te geven. Meet-up clubs online en fysiek, alsook een echt groeitraject en peterschap zijn elementen die zeker aanwezig zullen zijn in dit nieuwe aanbod.

We hebben er alvast zin in!

Sophie Block
Operationeel Manager

Aanmaak datum

25 februari 2021

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.