Uitnodiging online AV van Judo Vlaanderen vzw op 27/03/2021

Beste Judoliefhebbers, beste clubafgevaardigden,

We nodigen jullie graag uit voor onze Algemene Vergadering op zaterdag 27 maart a.s. om 10:00 ‘online’ via Teams. Inschrijven tot 20/03/2021.

Daarom wordt er maar 1 clubafgevaardigde per club toegelaten. Voor deze vergunninghouder dient het volmachtformulier ingevuld en overgemaakt te worden tot 20 maart. Na goedkeuring ontvangt de afgevaardigde de deelnamelink en code.

Indien een club een andere club wenst af te vaardigen, neem contact op met AV@JudoVlaanderen.be.

Vorige jaar werden de nieuwe statuten goedgekeurd, deze zijn nu conform de nieuwe wetgeving. Ongeacht het aantal leden, heeft elke club 1 stem. Statuten JV 17-10-2020

Ook alle commissieleden en ereleden zijn welkom. Zij dienen zich ook in te schrijven via de inschrijvingslink voor de AV.

We hebben ervoor gekozen om de cijfers van 2020 en de budgettering van 2021 uitvoerig te bespreken op de AV zelf. Mike Van de Rostyne zal hier tekst en uitleg bij geven. Zo kan dit juist gekaderd worden.

Ook is het intern reglement aangepast, buiten hoofdstuk 7 Provincies dat nog niet zo lang geleden gewijzigd werd.

Meer info – documenten 2021 – verslagen AV 2020

Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen op onze online AV.

Sophie Block
Operationeel Manager

Aanmaak datum

11 maart 2021

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.