Algemene Vergadering

Succesvolle Algemene Vergadering van Officials in Van der Valk Hotel Nazareth

Afgelopen zaterdag, 9 juni 2023, vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van Officials plaats …

Algemene Vergadering Judo Vlaanderen

Vertegenwoordigers van 60 clubs aanwezig op de jaarlijkse AV van JV …

Algemene Vergadering Judo Vlaanderen

Dagorde Algemene Vergadering 2023 …

Algemene Vergadering PC Vlaams Brabant

Algemene Vergadering Judo Vlaanderen

Algemene Vergadering PC West-Vlaanderen

Algemene Vergadering Judo Vlaanderen – 19 maart 2022

Uitnodiging voor de AV. Deze uitnodiging werd tevens via de nieuwsbrief aan de clubsecretarissen bezorgd …

Uitnodiging online AV van Judo Vlaanderen vzw op 27/03/2021

We nodigen onze leden graag uit voor onze Algemene Vergadering op zaterdag 27 maart a.s. om 10:00 ‘online’ via Teams. Lees er meer over …

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.