Jouw club is toch ook vertegenwoordigd op de AV d.d. 16 maart a.s.?

BURST – Waarom is een Algemene Vergadering (AV) zo belangrijk?

Judo Vlaanderen, als sportfederatie georganiseerd als een vzw, hanteert een structuur waarin de regelgeving is vastgelegd in de statuten. Jaarlijks wordt een AV samengeroepen voor de leden van de vzw, oftewel de aangesloten clubs bij Judo Vlaanderen. Deze clubs hebben stemrecht op de AV en kunnen beslissen over cruciale zaken zoals de jaarrekening, begroting, benoeming van nieuwe bestuurders, en wijzigingen in de statuten.

De clubs spelen dus een essentiële rol in het bestuur van Judo Vlaanderen, en de AV vormt het moment waarop zij inspraak hebben. Tijdens de AV kunnen agendapunten worden besproken en besluiten worden genomen die het beleid van de federatie beïnvloeden.

Daarom doen we een warme oproep aan alle clubs om aanwezig te zijn op de Algemene Vergaderingen van Judo Vlaanderen. Hoe meer clubs aanwezig zijn, hoe groter de betrokkenheid en steun voor de koers die Judo Vlaanderen volgt.

De AV staat gepland op zaterdag 16 maart 2024 in de Holiday Inn Expo Gent. We hopen jullie allemaal daar te zien!

Alle documenten (agenda, volmachten …) vindt u op deze pagina. Inschrijven voor de AV kan tot 8 maart.

Maarten Bogaert
General Manager Judo Vlaanderen

Aanmaak datum

14 februari 2024

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.