16 maart: Algemene Vergadering Judo Vlaanderen

BURST- Zaterdag 16 maart 2024 a.s. om 10u00 vindt de Algemene Vergadering fysiek plaats in de Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, te 9051 Gent.

Deelnemers dienen hun inschrijving te bevestigen via Ledenbeheer. Opgelet: 1 gevolmachtigde per club – 1 stem per club.

De volmacht (cf. hierna) kan worden ingevuld en ondertekend door voorzitter en secretaris en bezorgd worden aan de federatie via mail naar info@judovlaanderen.be. De deadline hiervoor is 08/03/2024.

De aangevraagde punten kunnen schriftelijk overgemaakt worden aan de federatie via mail naar info@judovlaanderen.be. De deadline hiervoor is tevens 08/03/2024.

Deelnemers zijn van harte welkom op de Algemene Vergadering van Judo Vlaanderen vanaf 9u30.

Dagorde

 1. Vaststelling van de aanwezige clubleden met volmacht (de heer Mike Van de Rostyne, voorzitter JV)
 2. Goedkeuring van het verslag van AV 18/03/2023
 3. Openingswoord en korte toelichting inzake de bedrijvigheid van de federatie gedurende het werkingsjaar 2023 (de heer Mike Van de Rostyne, voorzitter JV)
 4. Jaaroverzicht 2023 (de heer Mike Van de Rostyne, voorzitter JV)
 5. Financieel overzicht (de heer Geert Claes, financieel beheerder JV)
 6. Werking 2023 – Jaaroverzicht 2023
 7. Goed bestuur
 8. Statutaire verkiezingen
 9. Voorstel statutenwijziging
 10. Mededelingen omtrent aansluitingen/schorsingen van clubs
 11. Algemene mededelingen
 12. Aangevraagde punten op de dagorde door de clubs
 13. Huldigingen
 14. Slotwoord

Downloads

De documenten voor de volmachten kan je via deze pagina downloaden. Binnenkort vind je daar ook de verslagen.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Aanmaak datum

5 februari 2024

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.