16 maart: Algemene Vergadering

Bestuursorgaan
Mike Van de Rostyne

BURST/GENT – Op 16 maart jl. vond de Algemene Vergadering van Judo Vlaanderen plaats. De AV ging dit jaar door in het Holiday Inn Hotel Expo Gent.

Clubafgevaardigden van 69 clubs tekenden present op deze AV. JV-voorzitter Mike Van de Rostyne verwelkomde de aanwezigen en bedankte hen voor het vertrouwen in hem als voorzitter van de federatie. Als uittredend en niet meer herkiesbare voorzitter was deze AV zijn laatste wapenfeit in zijn huidige functie.

Terug op kruissnelheid

Uit de ledenaantallen blijkt dat Judo Vlaanderen zich heeft hersteld na de coronadip waardoor de cijfers opnieuw in de buurt komen van vòòr de pandemie. In 2023 telde JV 17.210 leden (12.832 M, 4.376 V, 2 X).

Geert Claes

Penningmeester Geert Claes gaf een overzicht van de financiën en de begroting die werd goedgekeurd door de aanwezigen. De penningmeester beaamde tevens dat Judo Vlaanderen blijft investeren in modernisering en het optimaliseren van de processen en hij benadrukte dat Judo Vlaanderen nog steeds een gezonde federatie is met voldoende financiële reserve.

Maarten Bogaert

General Manager Maarten Bogaert gaf vervolgens een overzicht van de activiteiten van 2023 en stipte de hoogtepunten aan, zoals de Callant Cup, de Kampioenschappen (Jeugd & Senioren), de 1ste editie van het BK Mixed Teams Senioren en de pilootorganisaties van de randoridagen. Bovendien refereerde hij naar de brede waaier van opleidingen en bijscholingen die Judo Vlaanderen haar leden aanbiedt. Last but not least verwees hij naar de sterke topsportprestaties van onze judoka’s, de aanstelling van Mark van der Ham als coach na het vertrek van Damiano Martinuzzi en het feit dat 2023 werd afgesloten met een eerste plaats op de Wereldranglijst voor Matthias Casse. Verder verwees de GM nog naar de ‘Road to Paris’ en het Olympische Festival in Middelkerke tijdens de Olympische Spelen van Parijs waar JV de judosport in de kijker zal zetten via initiaties. Topsport blijft tevens één van de basisdoelstellingen van onze federatie. Ook het JeugdJudoFonds blijft een populair item. 33 clubs behaalden goud, 13 clubs zilver en 27 clubs brons.

Bestuursorgaan

Uittredend en niet herkiesbaar voorzitter Mike Van de Rostyne werd door bestuurslid Peter Vermeir in de bloemetjes gezet. Peter loofde hem voor zijn jarenlange inzet, eerst als penningmeester en de laatste drie jaar als voorzitter van Judo Vlaanderen.

Bestuurder Marcel Celis bedankte op zijn beurt ondervoorzitter Jasper Lefevere die zich niet meer herkiesbaar wenste te stellen.

Vijf nieuwe kandidaten werden gestemd en treden toe tot het bestuursorgaan, met name:
Christophe Inghelbrecht (6de Dan/JS Merelbeke)
Jan Pepermans (5de Dan/KJC Bazel)
Sara Raeymaekers (2de Dan/JC Kodokan Merchtem)
Ego Sijmens (2de Dan/Judocentrum Leuven)
Wim Willems (5de Dan/JC Jita Kyôei)

Leden

Judo Vlaanderen telt een nieuwe club, m.n. Judoclub Oostende (3011), met als voorzitter internationaal scheidsrechter Val Van Neste. Verder was er tevens een fusie waar te nemen: JC Fudji Yama Boom/Schelle (1022) en JC Fudji Yama Niel (1087) opereren voortaan onder de vlag van JC Fudji Yama Boom-Niel-Schelle (1022).

Vijf clubs zetten in 2023 een punt achter hun activiteiten, m.n.
• 09/03/2023: JC De Klinge (4127)
• 13/03/2023: Judoschool De Poorter (4018)
• 01/08/2023: AJS Yawarakai-Antwerpen (1070)
• 22/08/2023: Ostend JC (3009)
• 01/10/2023: Judo Club Senshi Ryu Maaseik (7030)

Aangevraagde punten door clubs

Rik Joye (Judo Kwai Moorsele) werd uitgenodigd om toelichting te geven over zijn ingestuurde agendapunt inzake randoridagen en ontmoetingen. Leen Dom, Tijl Lindekens, Dirk De Maerteleire en Koen Sleeckx lichtten hieromtrent het Groeimodel van Judo Vlaanderen verder toe.

Huldigingen

Vijf judoclubs werden gehuldigd voor hun vijftigjarig bestaan, m.n.
Sporta Judoclub Heusden
• Judoclub Zolder
• Judoclub Zwijndrecht
• JC Hajime Stevoort
• JC Tsukuri Veldwezelt

De volgende leden werden gehuldigd voor vijftig jaar zwarte gordel:
Franky De Moor
• Guido Jaeken
• René Lagae
• Jozef Pauwels
• Augustin Smeets
• Etienne van Santvoort

Tot slot werd er even stilgestaan met een minuut stilte bij het heengaan van twee judomonumenten, met name Roland Cambier en Marcel Degroote.

Afgevaardigden van 69 JV-clubs waren aanwezig

Alle info (presentatie, jaarverslag, beleidsplan, …) vind je terug op deze pagina.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.