Algemene Vergadering Judo Vlaanderen

BURST/GENT – Op zaterdag 18 maart jl. vond in de Holiday Inn Express te Gent de jaarlijkse Algemene Vergadering van Judo Vlaanderen plaats. Zestig Vlaamse judoclubs waren vertegenwoordigd.

JV-Voorzitter Mike Van de Rostyne verwelkomde de aanwezigen en gaf een beknopt overzicht van het afgelopen werkjaar 2022. Na de verwachte corona-dip zit het lidmaatschap van onze sportfederatie weer in de lift en haalt het met 16.994 leden net de kaap van 17.000 niet.

Financieel beheerder Geert Claes lichtte het financiële luik toe, terwijl General Manager Maarten Bogaert de werking en een aantal highlights van 2022 in de verf zette, zoals de topprestaties van onze judoka’s, de geslaagde events – BKs en VKs, de Callant Cup – alsook de samenwerking met de Federale Politie, het Meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) en last but not least een update van de wedstrijdsoftware.

Bart De Smet (JS Kortrijk/6de DAN) werd verkozen als nieuwe bestuurder terwijl uittredende bestuurders Bart Demuynck en Ronny Nilssen bedankt werden voor hun jarenlange inzet binnen Judo Vlaanderen.

Hugo Mampaey, Leo Van Avermaet en Jacques Vandevenne werden gehuldigd voor hun 50-jarig jubileum als drager van de zwarte gordel.

Marcel Celis dankte in naam van de Scheidsrechtercommissie internationaal scheidsrechter Franky De Moor, die onlangs zijn functie als hoofd van de EJU Scheidsrechterscommissie neerlegde, voor zijn steun en advies aan de officials de voorbije jaren.

In 2022 werden tevens twee nieuwe clubs verwelkomd, met name JC Samoerai Assent en Judokwai De Klinge, maar waren er jammer genoeg ook twee sluitingen want JC Kodokan Zaventem (VLB) en Judo Kadan (OVL) staakten de activiteiten.

De AV eindigde met een minuut van stilte voor de leden van de Vlaamse judogemeenschap die ons het afgelopen jaar hebben verlaten, m.n. Sensei Ichiro Abe, Eddy Heyman, Werner De Baets, Jean-Pierre De Leenheer, Nathalie De Pauw, Chris Smolders, Léon Telier, Willy Haxelmans en Agnes Van Campenhout.

Na de AV volgde een receptie waar de aanwezige leden nog gezellig konden napraten over het voorbije werkjaar en vooruitblikken naar het volgende.

Je kan de presentatie hier downloaden.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Aanmaak datum

20 maart 2023

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.