Update Coronamaatregelen d.d. 27/01

UPDATE d.d. 27/01: Via deze link vind je een overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 28 januari 2022 op basis van de beslissingen door het Overlegcomité van 21 januari 2022, gevat in het koninklijk besluit van 27 januari 2022.

BURST – Als federatie blijven we waakzaam inzake de evolutie van de COVID-besmettingen. Bijgevolg wordt na elk federaal overlegcomité geëvalueerd of de omstandigheden de organisatie van JV-events toelaten.

Tot op heden kunnen de kampioenschappen blijven doorgaan en wachten we op het Koninklijk Besluit dat de hele gedetailleerde uitwerking zal weergeven. Mogelijk kan dit andere condities meegeven, voorlopig baseren we ons op de reeds gecommuniceerde condities. Cf. huidige maatregelen.

Deze kampioenschappen tellen niet mee als selectiecriterium of mogen niet meetellen als ranking op provinciaal of federatieniveau. Hiermee willen we de druk verminderen om deel te nemen. Judoka’s nemen enkel deel als dit in hun huidige gezondheidstoestand medisch verantwoord is. Ouders en coaches zien daar tevens op toe.

Wat bij annulering of besmetting?

Bij annulering van het kampioenschap, of wanneer een ingeschreven judoka de dag van het kampioenschap niet kan deelnemen door besmetting of verplichte quarantaine wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Iedereen kan bijgevolg uitschrijven tot en met de dag vóór het kampioenschap, waarbij de inschrijvingskosten worden terugbetaald en dit zonder enig bewijs om de administratieve rompslomp te vermijden.

Voor alle andere JV-activiteiten die on hold staan, volgt op 31 januari verdere communicatie.

JV-trainingen

We merken dat er heel veel verwarring bestaat inzake het Covid Safe Ticket (CST). Het CST is vereist voor deelname aan de JV-trainingen. Hierna volgt een duidelijke uiteenzetting inzake het CST en welke procedure te volgen bij een positieve test of bij hoog-risicocontact.

Er zijn 3 types certificaten voor CST:

• een vaccinatiecertificaat: U ontvangt een vaccinatiecertificaat voor elke prik tegen het coronavirus. Elk certificaat vermeldt het type vaccin en om de hoeveelste prik het gaat. De meeste EU-landen aanvaarden ALLEEN een certificaat van VOLLEDIGE vaccinatie. De meeste landen aanvaarden dit certificaat ook pas vanaf een bepaalde wachtperiode na de dag van de volledige vaccinatie, omdat dan pas de bescherming optimaal is.

• een testcertificaat van een PCR-test of snelle antigenentest afgenomen door een zorgverstrekker (geen zelftest) met een negatief resultaat. Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt. Ook de termijn van geldigheid of welke types testen aanvaard worden kan per land afwijken.

• een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve COVID-test. Dit certificaat geldt in de meeste landen van 11 dagen tot 180 dagen na de positieve test.

Wat na een positieve test of bij symptomen?

Heeft u symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met COVID-19 of legde u een PCR-test of snelle antigeentest (RAT) af en werd bij u een besmetting met COVID-19 vastgesteld, dan:

• moet u 7 dagen in isolatie;
• mag u de isolatie verlaten op voorwaarde dat u 3 dagen koortsvrij bent en geen symptomen meer heeft;
• draagt u gedurende tien dagen een mondmasker (bij voorkeur FFP2), houdt u afstand en vermijdt u contact met kwetsbare personen.
• neemt u tot 3 dagen na het beëindigen van de isolatie niet deel aan activiteiten waarbij geen mondmasker kan gedragen worden, zoals bijvoorbeeld uit eten gaan.
• Er wordt geen onderscheid gemaakt voor de duur van isolatie tussen volledige gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen.
• Het Covid Safe Ticket wordt na positieve PCR test voor 11 dagen na de test geblokkeerd (rood) en pas op dag 12 terug vrijgegeven.

Wat bij hoog-risicocontact?

We spreken van een hoog-risicocontact indien u:

• langer dan 15 minuten en van dichtbij in contact kwam met een zieke of besmette persoon;
• of u of de zieke persoon geen mondmasker droeg en direct fysiek contact hadden;
• of u met de zieke persoon een vervoermiddel deelde, ook al droeg u (beiden) een mondmasker;
• of u werd aangeduid als hoog-risicocontact door de contactopsporing.

Een contactpersoon is elke persoon die contact heeft gehad met een bevestigd COVID-19 geval binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen of de positieve test tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer als de symptomen aanhouden).

Wanneer u zelf niet besmet bent (geen positieve test), maar wel een hoger risico heeft om besmet te worden, moet u in quarantaine gaan gedurende 10 dagen. Dit is een preventieve maatregel om te voorkomen dat u andere zou kunnen besmetten. Er is een uitzondering voor wie volledig gevaccineerd is. Meer informatie hieronder. Het verlaten van de quarantaine wil niet zeggen dat men judo mag doen.

U wordt als volledig gevaccineerd beschouwd wanneer u:

• uw boosterprik heeft gekregen;
• OF uw laatste prik van uw basisvaccinatie minder dan 5 maanden geleden kreeg;
• OF u minder dan 5 maanden geleden een diagnose van COVID-19 kreeg.
• Jongeren tussen 12 en 17 jaar, die hun basisvaccinatie hebben gekregen ongeacht de datum van vaccinatie, worden eveneens beschouwd als volledig gevaccineerd.

Voor volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten zonder symptomen wordt geen systematische testing aanbevolen. Een infectie is bij deze personen echter niet uit te sluiten. Het is dan ook belangrijk om bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen gedurende 10 dagen na het hoog-risico contact.

• Steeds een mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers hebben sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
• Steeds afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
• Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. judo) kan niet.

Er is mogelijkheid op één uitzondering bij hoog risico contact. Door een PCR-test af te nemen op dag 5-7 na het hoog-risicocontact, die negatief is, kan men alle normale activiteiten direct hervatten.

OPGELET! Sporten na een besmetting met corona is niet zonder risico’s. Daarom raden we te allen tijde aan om gedurende een tiental dagen geen intensieve inspanningen te doen.

Bestuursorgaan Judo Vlaanderen

Aanmaak datum

26 januari 2022

Tag(s)

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.