Vacatures leden medische commissie bij Judo Vlaanderen

BURST – Judo Vlaanderen zoekt kandidaten om te zetelen in de medische commissie. Deze commissie is samengesteld uit een divers aantal personen met (para)medische achtergrond die structureel meedenken over het gezond en/of ethisch sporten binnen Judo Vlaanderen. Het regelmatig samenkomen, verzekert het inspelen op actuele (para)medische vragen binnen de federatie.

Bij voorkeur bestaat dit team uit de volgende leden:

o Een arts met interesse in sport. Dat kan een arts zijn die ook in het medisch begeleidend team zit, maar dat is geen verplichting;
o Een lid van het bestuursorgaan (belangrijk voor de verankering binnen de werking van de sportfederatie);
o Verantwoordelijke van VTS-cursussen en bijscholingen binnen JV;
o Een lid van de trainersstaf of de sporttechnisch coördinator, om de link met de sportieve praktijk te leggen;
o Kinesitherapeut/e;
o Diëtist/e;
o Inspanningsfysiolo(o)g/e;
o Psycholo(o)g/e;
o Experten door andere functies in het (sport)landschap;
o …

De medische commissie komt minstens twee keer per jaar samen en geeft advies over volgende thema’s:

o Letselpreventie;
o Actuele medische vragen;
o Medische geschiktheid;
o Leeftijdsgrenzen;
o Analyse medische structuren;
o Ethische code;
o Dopingcode;
o …

Interesse in preventie en medische opvolging binnen jouw geliefde sport? Spreken bovenstaande thema’s je enorm aan? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar sophie.block@judovlaanderen.be

Meer informatie over de medische commissie in een sportfederatie lees je op de website van Gezond Sporten.

In het Intern Reglement (Deel 4) van Judo Vlaanderen lees je meer over de medische commissie.

Sophie Block
Operationeel Manager

Aanmaak datum

16 februari 2022

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.