Vergunningskaart krijgt professionele upgrade

BURST – Clubs die hun nieuwe leden hebben ingeschreven of hernieuwd, kunnen er uiteraard op aan dat hun leden vanaf dat moment verzekerd zijn en actief staan in het ledendatabestand.

Echter, de vergunningen zullen nu even niet worden afgedrukt aangezien we eind februari een aanpassing van het systeem doorvoeren zodat we vervolgens begin maart onmiddellijk de nieuwe variant van de vergunning zullen afdrukken en jullie zullen bezorgen.

VJF wordt Judo Vlaanderen

Met de overschakeling van VJF naar Judo Vlaanderen is de inlog van de leden / secretarissen ook aangepast : ga naar ledenbeheer.judovlaanderen.be – de paswoorden zijn alvast niet gewijzigd. Maar ben je toch je paswoord vergeten kan je dit opnieuw aanvragen via deze link. Volg dan de stappen zoals gevraagd.

Upgrade

Hoe ziet de nieuwe vergunning er nu uit? Heel simpel, de nieuwe vergunning zal enkel nog de ‘permanente’ informatie bevatten die quasi nooit verandert m.n. gegevens zoals ‘naam’ en ‘voornaam’, ‘geboortedatum’ en ‘geslacht’ van de judoka. De informatie die kan wijzigen, zoals bijvoorbeeld jouw graad zal bijgevolg niet meer op de vergunningskaart zelf voorkomen. Deze gegevens zijn dan weer gemakkelijk raadpleegbaar via een QR-code op de vergunning die via een smartphone in te lezen is. Wanneer een lid verzekerd is, zal de achtergrond bovendien groen kleuren bij het inlezen, wanneer dit niet het geval is, zal deze achtergrond duidelijk rood zijn.

Voordelen

In principe heeft een judoka in de toekomst slechts één vergunningskaart meer nodig voor zijn/haar hele judocarrière. Bij elke graadverandering, hernieuwing van de vergunning, verlenging van de coachkaart en andere variabele zaken, ontvangt het lid automatisch een mailbericht. In principe zouden we nog een stap verder kunnen gaan en geen vergunningskaart meer fysiek afdrukken. Het leek ons echter nuttig om deze toch nog te behouden teneinde allerlei administratieve taken voor de clubs te vergemakkelijken.

Dag van de Trainer, inspiratiesessies en bijscholingen

Fijn dat jullie met zovelen verscheidene sessies hebben bijgewoond tijdens de virtuele ‘Dag van de Trainer’ op zaterdag 5 december jl. Ook trainers die deelnamen aan de inspiratiesessies of bijscholingen van Judo Vlaanderen, kunnen zich verwachten aan een verlenging van hun coachlicentie. Alle coaches die dus in aanmerking kwamen voor de verlenging van de coachlicentie, zullen in hun persoonlijke ledenfiche deze aanpassing binnenkort te zien krijgen. Aangezien het systeem eind februari verandert, gaan we nu geen vergunningen meer afdrukken.

Nog even geduld dus en vanaf begin maart wordt dan de nieuwe vergunningskaart die voorzien zal worden van een 2D-barcode en een QR-code aan jullie worden bezorgd.

Extra aanpassingen op vraag van onze leden

We hebben eveneens de procedure aangepast dat wanneer een judoka in de toekomst via zijn/haar club beslist een nieuwe vergunning aan te schaffen, deze vergunning dan pas vanaf die dag van start gaat en dit gedurende een jaar. Vb. als je vandaag 26/01/21 een vergunning aanschaft, dan krijg je een lidmaatschap tot 25/01/22 en dit geldt logischerwijze voor elke judoka op elk moment. Of je nu starter, herstarter of jouw vergunning hernieuwt. Dit was in het verleden anders.

Verder zullen we de mogelijkheid om op voorhand de vergunning te vernieuwen verlengen van 45 dagen naar 125 dagen. Deze 2 aanpassingen lijken ons alvast de eerste nodige aanpassingen om de clubadministratie gemakkelijker te maken.

Weer een trapje hoger naar de verdere professionalisering van onze federatie!

Sophie Block,
Operationeel Manager

Aanmaak datum

22 januari 2021

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.