Vooruitzichten voor judo nu vaccinatieperiode start

BURST – Niettegenstaande het licht de donkere ‘Coronatunnel’ begint binnen te sijpelen dankzij het vaccin dat nu wordt verdeeld, beseffen we tevens dat daarmee onze vrijheid nog niet onmiddellijk wordt herwonnen. We moeten immers geduld blijven uitoefenen tot een substantieel deel van de bevolking is ingeënt. De prognose voor een min of meer normale zomer en een normale herfst weerhoudt ons van uitbundig hoerageroep. Daarom blijft voorzichtigheid en het naleven van de opgelegde veiligheidsmaatregelen een belangrijke taak en opdracht voor ons allemaal. Als federatie, maar ook als clubs moeten we deze zware realiteit onder ogen durven zien. We hopen dan ook dat de clubwerking stelselmatig zal mogen heropstarten, dit is immers onze eerste prioriteit. We zien nu gelukkig dat steeds meer clubs weer mogen opstarten met de U12 werking. Uiteraard zijn we hier heel tevreden over. We mogen niet vergeten dat dit zeker nog niet bij alle clubs mogelijk is.

Na 4 maanden mag JC Herzele terug starten met U12-training

De veiligheidsmaatregelen blijven evenwel een invloed hebben op de werking en planning van onze federatie. Zo worden alle tornooien, inclusief de jeugdkampioenschappen, voorlopig opgeschort tot 1 september 2021. Provinciale trainingen, ongeacht de leeftijd, SDS en andere activiteiten die georganiseerd worden door JV en/of de provincies worden tevens voorlopig opgeschort tot bovenvermelde datum. In de planning krijgen de jeugdkampioenschappen prioriteit en deze zullen in het najaar plaatsvinden. Normaal kan de Callant Cup ook weer doorgaan. Uiteraard zullen we, van zodra de Corona-maatregelen versoepelen, de toestand opnieuw evalueren teneinde de activiteiten herop te starten zodra dit verantwoord kan.

Verder dient gezegd te worden dat de klassieke manier van tornooien aanbieden misschien zal wijzigen. Immers, organiserende clubs zijn terecht bezorgd om, indien tornooien opnieuw mogen doorgaan, dit in eerste instantie waarschijnlijk zonder publiek zal zijn waardoor organiserende clubs heel wat inkomsten mislopen en een organisatie niet meer financieel haalbaar wordt. We begrijpen dat maar al te goed, vandaar dat we als federatie creatief zullen moeten zijn om alsnog vòòr 1 september, wanneer het kan, tornooien te organiseren in een andere format om onze judoka’s en trainers toch de nodige perspectieven te kunnen geven. Nu is het allemaal nog te vroeg om dit te concretiseren. Niettegenstaande zal de federatie haar verantwoordelijkheid nemen om, zodra het in veilige omstandigheden kan, bepaalde events te laten doorgaan in een gewijzigde format. Dit zijn we aan onze judoka’s en aan onze competitieve judosport verplicht.

Voor topsport bestaat er evenwel een andere regelgeving. Ook al zien we jullie graag weer allemaal op de mat staan, hopen we dat iedereen begrijpt waarom er voor onze topjudoka’s een uitzondering kan worden gemaakt.

Niettegenstaande zijn we ons volop aan het voorbereiden om ervoor te gaan eens we met z’n allen opnieuw de dojo in mogen! Vanaf 1 september of hopelijk vroeger.

Digitalisering

We zitten echter niet stil op de federatie. Ondertussen zijn we volop achter de schermen bezig om onze IT-processen te verbeteren. Het is de bedoeling om vanaf 1 september een laagdrempelige wedstrijdsoftware voor alle clubs te kunnen aanbieden voor de U13, alsook een software waardoor clubadministratie wordt vergemakkelijkt. Denk maar bijvoorbeeld aan het inscannen van vergunning voor aanwezigheden, maar hier zijn nog talloze opportuniteiten om de clubs bij te staan in een vlotte verwerking van hun administratie. Hiervoor luisteren we op regelmatige tijdstippen naar de input van onze leden. We kijken ernaar uit om dit te mogen ontwikkelen omdat we ervan overtuigd zijn dat clubs dit gaan appreciëren. Sterker nog, dit project is mede ontstaan door spontane vragen en voorstellen van clubs. Vandaar dat we steeds openstaan voor opbouwende kritiek waardoor we de zaken indien mogelijk anders of beter kunnen aanpakken.

Eind februari mogen we de eerste aanpassingen verwachten aan het ledendatabestand. Er zal niet steeds een nieuwe vergunning afgedrukt worden wanneer je bijvoorbeeld van 1ste kyu naar 1ste dan promoveert, jouw coachlicentie of vergunning hernieuwt. Deze veranderde data zullen in de backend van het systeem veranderd worden en steeds gecontroleerd kunnen worden a.d.h.v. een QR-code. Zo dient een judoka/lid slechts één keer een vergunning toegestuurd te krijgen. Een instructievideo zal dit voor iedereen verduidelijken.

Hieraan gekoppeld zal ook het nieuwe inschrijivingssysteem voorzien worden. Clubsecretarissen zullen vanuit het ledendatabestand op een eenvoudige manier hun judoka’s kunnen inschrijven voor een tornooi of een ander event zoals SDS examen, bijscholing en ga zo maar verder. We kijken echt wel uit naar deze ontwikkelingen waar alles meer aan elkaar gekoppeld is en dit toegankelijk via dezelfde login. Gebruiksgemak staat hier centraal.

Promotiecampagnes

Deze competitieloze tijden zijn ideaal om promotiecampagnes te ontwikkelen. Van een nood een deugd maken dus. Zo zijn we woensdag 13 januari jl. gestart met de voorbereidingen van een campagne voor het damesjudo: #ikkanmijnvrouwtjestaan. Je zal binnenkort wel beelden op onze mediakanalen zien opduiken!

We zullen echter erover waken dat gaandeweg elke doelgroep aan bod komt, want judo is voor iedereen! Een boodschap die als rode draad doorheen de campagnes zal lopen.

Sophie Block
Operationeel Manager

Aanmaak datum

18 januari 2021

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.