digitalisering

Meetup Clubs d.d. 14/11/2022: Digitalisering vergunningen

Alle vragen vanuit de clubs inzake digitalisering vergunningen komen in deze Meetup aan bod …

Update Digitalisering binnen Judo Vlaanderen

Lees in detail over de update van de digitalisering die onze federatie doorvoert …

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.