Aanpassingen reglement Round Robin

BURST – Teneinde de puntentelling bij poules (Round Robin) in overeenstemming te brengen met de IJF SOR (Sport and Organisation Rules) wordt volgende regeling ingevoerd.

Puntentelling bij poules (Round Robin)

In dit geval kampt iedere judoka of ieder team met alle tegenstanders. De winnaars worden als volgt bepaald:

Regel 1. Het aantal overwinningen.

Regel 2. Indien het aantal overwinningen gelijk is: Ippon/waza-ari-awasete-ippon 10 punten, Waza-ari 1 punt. Alle gemaakte scores tellen mee voor zowel winnaar als verliezer in de reguliere tijd en in de Golden Score. Maximum is 10 punten per kamp.

Regel 3. Indien twee deelnemers een gelijk aantal overwinningen en punten hebben, is de winnaar van de onderlinge confrontatie beter.

Regel 4. Bij een gelijk aantal overwinningen en punten en wanneer onderlinge vergelijking niet mogelijk is (vb. 3 deelnemers gelijk), beslist de kortste geaccumuleerde tijd van alle overwinningen.

Regel 5. Indien de tijd gelijk is, beslist het gewicht bij de weging. De atleet met het laagste gewicht is beter.

Regel 6. Indien de gewichten gelijk zijn, komt er een knock-out system tussen de betrokken deelnemers. Na een nieuwe loting wordt een wedstrijd tussen twee deelnemers gehouden. De winnaar van deze wedstrijd kampt tegen de derde deelnemer. De winnaar van deze partij is beter.

Aanmaak datum

19 augustus 2021

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.