Gesprek met Secretaris-Generaal Rik Joye

Rik Joye als bestuurder

BURST – Sinds jaar en dag zet Rik Joye zich in als bestuurslid binnen Judo Vlaanderen. In zijn functie van huidig Secretaris-Generaal zorgt hij ervoor dat binnen onze federatie als VZW alles volgens de regels van de kunst verloopt. Als gepensioneerde is hij dan ook haast voltijds bezig met het reilen en zeilen van onze federatie. Ooit was het anders. Van opleiding technisch ingenieur elektriciteit startte hij bij Barco in de afdeling professionele tv-monitors. Daar deed hij een brede ervaring op in productie, kwaliteitsbeheer, dienst na verkoop en opleiding. Rik heeft beroepshalve veel gereisd. Hij werkte tevens in de verkoop bij Wavefront Technologies, Amerikaanse 3D-animatiesoftware, en achteraf nog bij EnergICT, computersystemen voor energiebeheer, installatie en service. Door zijn drukke professionele loopbaan, was hij eerder een ‘late starter’ met judo. Een gesprek.

Vandaag bieden judoclubs reeds kleuterjudo aan, maar jij bent net iets later gestart, niet?

Rik Joye als judoka

“Ik was reeds 31 toen ik startte met judo. Dat was bij de club Judo Kwai Moorsele. Gery Verthé overtuigde me en hielp me mijn zwarte gordel te behalen. Scheidsrechter en initiator waren de logische volgende stappen. Immers, wanneer je op latere leeftijd actief judo wil beleven, is zelf aan competitie doen een uitdovende keuze. De inspanning om de zwarte gordel te behalen, resulteerde bij mij in een verdiepte interesse in het judo zelf. Als scheidsrechter blijf je dan toch van dichtbij betrokken zonder zweet en pijn. Initiator worden, is eigenlijk de wederdienst aan jouw judoclub waar je jouw dankbaarheid voor het beleven van jouw favoriete sport uit door een rol te spelen in het voortleven van je club, maar ook daarbuiten. Interessant om weten, is dat bij de heropstart van JC Gullegem door David Deleu, die toen in Gullegem woonde, ik als initiator hem maximaal gesteund heb. Toen David verhuisde, hebben we de continuïteit van het judo in Gullegem verzekerd door te fusioneren met Judo Kwai Moorsele.”

Je bleef niet binnen de clubgrenzen actief want je was ook betrokken binnen de provincie?

“Toen de West-Vlaamse WOC ermee ophield, nam ik die functie over. Voorwaarde was lid worden van PC West-Vlaanderen. De wedstrijdsoftware werd mijn hoofdbezigheid met verdere ontwikkeling van de software naar het VK en FJC als gevolg. Ondertussen was ik scheidsrechter level 4, maar WOC werd de prioriteit. Door het overlijden van de toenmalige secretaris van Judo Kwai Moorsele werd ik tevens gevraagd deze functie over te nemen.”

Wat spreekt je zo aan bij de Wedstrijdorganisatie?

“Wedstrijdorganisatie ligt in het verlengde van mijn opleiding en werkervaring: logisch denken, problemen oplossen, database …”

En dan kwam de volgende stap richting federatie?

Rik Joye als scheidsrechter

“In de WOC leerde ik de werking van de federatie kennen. Die werd toen strak geleid en er waren enkele vacatures in het bestuursorgaan die maar niet ingevuld geraakten. Ik stelde me kandidaat en werd verkozen. De huidige vergaderingen van het Bestuursorgaan gebeuren in een heel open atmosfeer. De leidraad is de PPT-presentatie van de Operationele Manager. Die omvat de rapportering en de beleidsmatige acties en te nemen beslissingen.”

Er zijn momenteel drie vacatures voor het Bestuursorgaan van Judo Vlaanderen. Welke oproep wil je doen aan alle mensen die nog zouden twijfelen om hun kandidatuur te stellen en wie is volgens jou een goede bestuurder voor Judo Vlaanderen?

“Een band met judo lijkt vanzelfsprekend, maar als bestuurder is jouw inbreng van je persoonlijke competenties enorm belangrijk. Het bestuursorgaan mag geen verzameling van tien hoofdtrainers met hoge dan-graden en VTS-kwalificaties zijn. Het sturen van een federatie heeft ook andere competenties nodig. Denk aan financiën, communicatie, ondernemingszin, klantgerichtheid en alle andere vaardigheden die noodzakelijk zijn om als ‘bedrijf’ succesvol te opereren. Daarom mijn advies: voel je jezelf aangetrokken, praat dan met bestuurders, medewerkers of commissieleden. Een speciale oproep trouwens naar vrouwelijke kandidaten: ga ervoor en stel je kandidaat! Judo Vlaanderen heeft jullie nodig!”

Kan jij nog volgen met al die naamsveranderingen? Vind je de nieuwe wetgeving een goede zaak als secretaris en portefeuillehouder vereenvoudiging?

“In de oudheid wist men het al: panta rei. Alles verandert. Als bestuursorgaan is het dan essentieel om mee te zijn en op de veranderende omstandigheden in te spelen.”

Wat moet er volgens jou zeker nog veranderen binnen Judo Vlaanderen?

“De veranderingen qua vorm zijn ondertussen achter de rug: een nieuw gebouw, een nieuwe website, een nieuwe naam en logo, een nieuw ledendatabestand. Tijd en prioriteit nu voor het belangrijkste: de clubs en hun leden. Dit proces is bezig en wordt onze mantra.”

Wat wil je alle judoka’s en trainers en vrijwilligers nog meegeven?

“Onze sport, meer dan een sport, biedt je als individu grote kansen tot ontwikkeling en zelfrealisatie. Ga er zelf voor en ondersteun je collega’s in hun groei!”

Christian Pierre,
Media & Communicatie

Aanmaak datum

21 december 2020

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.