Schrijf in voor een VTS-trainersopleiding 2023!

BURST – Vanaf 2023 organiseert Judo Vlaanderen al zijn opleidingen volgens de nieuwe VTS-opleidingsstructuur. Alle opleidingen werden inhoudelijk herwerkt conform de bepalingen van het Lange Termijn Judo Ontwikkelingsmodel en de contexten waarin de trainer actief is. Onderstaande keuzewijzer vind je op de website van de Vlaamse Trainersschool.

Zoek je meer info over de trainersopleidingen die Judo Vlaanderen in 2023 aanbiedt? Alle opleidingen worden voorgesteld in onderstaande brochure of kan je op onze website bekijken via deze Link.

De opleiding Start 2 Coach judo (meer info) vervangt de opleiding aspirant-initiator judo. In 2023 organiseren we één afzonderlijke opleiding Start 2 Coach Judo, namelijk te Merelbeke. Judoka’s die dit diploma behalen, zijn vrijgesteld voor module 1 van de opleiding initiator (meer info)

De opleiding instructeur (meer info) vervangt de gekende opleiding instructeur B. De opleiding trainer B (meer info) wordt na een lange onderbreking opnieuw ingericht. Voor beide opleidingen wordt een extra deelnamevoorwaarde gesteld. Namelijk ‘de kandidaat volgde minstens 1 bijscholing in een termijn van 1 jaar voorafgaand aan de opleiding of is in het bezit van een geldige coachkaart Judo Vlaanderen’. Voor trainer B dient de kandidaat ook minstens 2 jaar actief te zijn als coach van judoka’s presterend op provinciaal niveau.
OPGELET: trainers met het diploma ‘Instructeur B judo’, behaald voor 2023, worden automatisch gelijkgesteld met ‘Instructeur judo’. Indien je later wenst deel te nemen aan de nieuwe opleiding techniekexpert (zie onderstaande) dien je voor aanvang van deze opleiding nog wel een extra module 5 – niveau 1 levenslang leren af te werken. Indien je deelneemt aan de komende opleiding trainer B zal je, bij voorkeur tijdens de cursusperiode, deze module 5 – niveau 1 levenslang leren moeten afwerken.

Nieuw: Techniek-Expert

We introduceren een nieuwe opleiding tot techniek-expert (meer info). Ben je 3de dan of hoger en wil je graag meer inzicht en diepgang in het lesgeven aan en begeleiden van ervaren judoka’s? Ben je instructeur (B) of trainer B en heb je ambitie om ook judoka’s en trainers te sturen naar een hogere dangraad? Wil je jezelf blijven verbeteren in technische kennis en inzicht? Dan is de opleiding techniek-expert judo iets voor jou. Om te kunnen deelnemen dien je een voorbereidingstermijn van maximaal 3 jaar te doorlopen afhankelijk van de snelheid waarmee je de credits behaalt.

Vanaf het niveau initiator judo bestaat elke opleiding nog steeds uit verschillende modules.
Module 1: Algemene vakken
Module 2: Sporttechnische aspecten
Module 3: Trainingspraktijken en coaching
Module 4: Stage module
Module 5: Levenslang Leren (niveau 1 – instructeur en trainer B, niveau 2 – techniek-expert)
Voor module 1 (Algemene vakken) en voor module 5 (Levenslang leren) geldt geen volgtijdelijkheid meer. Dit wil zeggen dat deze vakken ook tijdens de sportspecifieke modules (2, 3 en 4) nog kunnen worden afgewerkt en niet meer noodzakelijk voor aanvang van de sportspecifieke modules. Het blijft uiteraard wel aangeraden en beter haalbaar om deze module-onderdelen voor aanvang van de volgende modules af te werken.

Een trainersopleiding volgen in 2023? Inschrijven kan vanaf 24 november 2022 via de website van de Vlaamse Trainersschool.

Leen Dom
DSKO

Aanmaak datum

16 november 2022

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.