Nieuw historisch werk graaft in verleden van Antwerpse judoclubs

ANTWERPEN/BURST – Wie interesse heeft in het reilen en zeilen van de judosport in eigen contreien zal aan het pas uitgegeven boek ‘Judo in Antwerpen vanaf 1950’ veel plezier beleven. In deze historische publicatie neemt judoka Luc Audenaerde (2de Dan) de lezer via een tijdscapsule mee naar de begindagen van de judosport in de Antwerpse regio, met focus op de periode 1950-1960. Een mooi resultaat van een heleboel speurwerk in archieven van de stad, krantenarchieven en op zolders van leden van weleer.

De rode draad doorheen dit historische verhaal is de judoloopbaan van François Audenaerde (1935-2014/Trainer A – 4de Dan), de vader van de auteur. “Mijn vader kreeg reeds in 1950, toch wel de beginperiode van het judo in België, onderricht van enkele lesgevers van het eerste uur. In de loop van de daaropvolgende jaren was hij lid en trainer van verschillende judoclubs in Antwerpen. Ondanks een aangeboren aandoening aan het heupgewricht heeft hij jarenlang het judo beoefend en zich vooral toegespitst op training geven. Een leven lang bijleren als judoka vond hij belangrijk.”

In de marge van het boek wordt tegelijk het ontstaan en de evolutie van de judosport in België geschetst.

Ronkende namen van toenmalige Antwerpse toppers passeren de revue: Jef Heuvelmans, Frans Crauwels, Leo Baert, Robert Van de Weyer, Marie-Jeanne De Herdt, Fred Van den Bergh, Luc Amssons, Louis Hermans, Willy Hermans … alsook van clubs: JC Centrum, Antwerpse Judoclub, Judokwai Antwerpen, JC Brabo, Kei Satsu Kwai, JC Bell Telephone, JC Scouts Antwerpen, JC Jigo, JC Photogravure De Schutter, JC Merksem, JC Bushido …

Dat het geen allesomvattend werk is geworden, beseft de auteur ten volle. “Met dit boek werd gepoogd een globaal beeld te schetsen over het judo in Antwerpen. De Sinjorenstad is immers één van de bakermatten van het judo in België met een zeer rijk verleden, gedreven trainers en actieve clubleden. Niet gedateerde krantenknipsels, foto’s van judoka’s en trainers waarvan de namen verloren zijn gegaan, teamfoto’s die ontbreken, clubsecretariaten die verdwenen … Het is geen eenvoudige taak geweest,” aldus Luc.

De judohistoricus doet daarom ook een oproep in zijn boek. “De lezer mag steeds relevante opmerkingen, aandachtspunten en judofoto’s over dit specifieke onderwerp aan mij bezorgen via judohistoriekantwerpen1950@gmail.com.”

Het boek ‘Judo in Antwerpen vanaf 1950’ (offsetdruk, 176 blz.) is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en krantenknipsels van weleer. Het is uitgegeven in eigen beheer en kan worden besteld bij Luc Audenaerde. De prijs bedraagt 27 € (bij afhaling) of 33 € (incl. verzendkosten). Dit bedrag dient op rekening BE64-9795-9347-0152 te worden gestort. De rekening staat op naam van Audenaerde–Cop, 2070 Zwijndrecht (Burcht). Een prijsreductie is voorzien voor wie meer dan 5 exemplaren wenst te bestellen. Het boek kan je bestellen via dit e-mailadres: sofie.audenaerde1@telenet.be.

Christian Pierre
Media & Communicatie

Aanmaak datum

5 maart 2021

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.