Update COVID-19 veiligheidsmaatregelen d.d. 17 november 2021

BURST – Via deze link kan je de verstrengingen terugvinden die op 17 november jl. op het Overlegcomité werden beslist. Deze veranderingen zijn van kracht voor de periode 20/11/2021 – 28/01/2022.

Trainingen en judo events kunnen voorlopig blijven doorgaan!

Callant Cup

De Callant Cup kan doorgaan mits deelnemers en aanwezigen (indoor events vanaf 50 personen) in het bezit zijn van een CST en het mondmasker te allen tijde wordt gedragen. We hanteren zoveel mogelijk het EJU-protocol, waarbij toeschouwers worden gescheiden van judoka’s, de afstandsregels worden gerespecteerd, de handhygiëne wordt opgevolgd en er voldoende ventilatie van de ruimte wordt voorzien.

Afhankelijk van de grootte van de accommodatie zal er een bepaalde limiet op het aantal toeschouwers worden geplaatst om vanzelfsprekende redenen.

Stewards zullen onder leiding van de COVID-coördinator erop toezien dat alle extra maatregelen gehandhaafd blijven. Indien dit niet mogelijk is en na meermaals aanhalen, kunnen we personen die de maatregelen niet naleven, vragen de zaal te verlaten en zal de club welke hij/zij vertegenwoordigt de verdere deelname aan het tornooi geweigerd worden. Het is dus van primordiaal belang dat de clubs er zelf ook op toezien dat hun judoka’s en/of toeschouwers de geldende COVID-regels strikt naleven.
Deze regelgeving zal duidelijk gecommuniceerd worden aan alle deelnemende clubs.

Organisaties Judo Vlaanderen

Op alle organisaties door Judo Vlaanderen zullen volgende regels gehanteerd worden.

Trainingen: Kata, Technische, Randori trainingen

Op trainingen zal er gewerkt worden met voorinschrijvingen, waarbij er per training een maximumaantal deelnemers zal toegelaten worden. Toeschouwers worden niet toegelaten op deze trainingen.

Wedstrijden

Op wedstrijden georganiseerd door Judo Vlaanderen worden indien mogelijk toeschouwers en atleten gescheiden. Indien dit niet mogelijk is, wordt de regel van 1 toeschouwer per atleet gehanteerd. De wegingsuren worden zoveel als mogelijk gespreid om de overlap tussen verschillende leeftijdsgroepen en/of categorieën zoveel als mogelijk te vermijden.

Clubwerking


• Trainingen

Enkel de judoka’s op de mat zijn vrijgesteld van het dragen van het mondmasker. Alle judoka’s, toeschouwers vanaf 10 jaar dragen een mondmasker wanneer zij zich niet op de tatami bevinden. Houd zeker rekening met de CO2-maatregelen.

• Wedstrijden

Op wedstrijden georganiseerd door een club raden we aan om indien mogelijk toeschouwers en atleten gescheiden te houden. Indien dit niet mogelijk is, is de regel van 1 toeschouwer per atleet toe te passen. De wegingsuren zoveel als mogelijk gespreid te organiseren om de overlap tussen verschillende leeftijdsgroepen en/of categorieën zoveel als mogelijk te vermijden.

We wachten nog op specificering betreffende sport van de Vlaamse overheid. Het klopt dat daar nog geen bepalingen over zijn gemaakt. Zodra wie hierover meer vernemen zullen we dit communiceren via onze vertrouwde kanalen.

Opgelet! Hou er rekening mee dat de lokale overheid steeds strengere maatregelen kan opleggen. Contacteer bij twijfel of vragen best de sportdienst van uw stad of gemeente.

Lees ook de belangrijke informatie over het Covid Safe Ticket (CST) via deze link.

Aanmaak datum

18 november 2021

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.