Verenigingswerk en vrijwilligerswerk: 2 verschillende zaken!

BURST – We merken dat er veel verwarring ontstaat na het nieuws over verenigingswerk. We willen toch even duiden dat het hier twee verschillende zaken betreft. Enerzijds hebben we het vrijwilligerswerk, anderzijds het verenigingswerk. Alle informatie over vrijwilligerswerk kan je op de website van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vinden.
De meeste clubs geven hun trainers en vrijwilligers een reële of forfaitaire onkostenvergoeding onder het statuut van vrijwilligerswerk. Op zich is hier dus niks aan veranderd! De vrijwilligers dienen dus nergens schrik voor te hebben om extra belast te worden vanaf 2021.
Voor de volledigheid nog eens alle verwijzingen voor deze vergoedingen.
Meer informatie over de reële onkostenvergoeding lees je hier.

Meer informatie over de verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding kan je via deze link vinden.

Meer informatie over de gewone forfaitaire onkostenvergoeding kan je vinden via deze link. Deze onkosten betreft een maximum van 34,71€ per dag en 1.388,40€ en 2.549,90€ (verhoogd) per jaar.

Het verenigingswerk is het systeem dat men onbelast kon bijklussen vanaf 2018 als men aan de minimumvoorwaarden voldeed zoals minstens 4/5 werken, van een pensioen genieten of zelfstandig zijn. Via deze link kan je bekijken wie er net in aanmerking komt voor verenigingswerk. Hier kon iemand tot eind 2020 528,33€ per maand onbelast bijverdienen met een jaarlijks maximum van 6.340€. De voorwaarden in welke hoedanigheid worden zeer duidelijk aangegeven, alsook het te volgen proces.
Dit laatste systeem wordt nu herzien na een klacht. Hierbij zijn er veranderingen aangebracht, hetgeen je kan lezen via dit duidelijk overzicht: Nieuwe regeling verenigingswerk geen oplossing voor de sportsector
Uiteraard hadden we gehoopt op het verderzetten van dit bijklussen in de sportsector, toch dient de koek in 2 gedeeld te worden. De verenigingswerker wordt hier 10% fiscaal op belast en de organisatie die dit systeem hanteert dient eveneens 10% RSZ-bijdragen te betalen. Het wordt dus duurder om dezelfde werking aan dezelfde prijs te kunnen volhouden.
We waren heel blij toen het oorspronkelijke systeem werd geïmplementeerd en sommige clubs en organisaties hadden hier sterk op ingezet. Ondanks het feit dat de uitkomst van de goedgekeurde wet minder is dan we gehoopt hadden, moeten we toegeven dat het goed is dat dit systeem alsnog bestaat. We lezen ook dat dit systeem eind 2021 terug zal worden herzien. Daar hopen we als sportwereld wederom onze slag thuis te halen.

Wordt dus vervolgd!

Sophie Block, Operationeel Manager

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.