Clubondersteuning vanuit Judo Vlaanderen

BURST – Ook Judo Vlaanderen heeft een noodfonds gekregen van Sport Vlaanderen. We hebben ervoor gekozen om in te zetten op verschillende onderdelen.

40% van de som gaat naar het nettoverlies doordat er minder leden zich hebben aangesloten. Dit is jammer genoeg niet voldoende om te compenseren. Daarom dat we eerder beslist hadden om onze collega’s op deeltijdse tijdelijke werkloosheid te plaatsen daar er geen events zijn en minder administratie vereist is en uiteraard vooral om de rest van het verlies wat te compenseren, want werk is er altijd. We hopen dat er heel wat leden afwachten om uiteindelijke opnieuw aan te sluiten zodra er een vaccin is of meer vooruitzicht geboden kan worden. Toch mogen we daar zeker niet van uitgaan en blijft elke club en ook wij als federatie bang afwachten.

De overige 60% gaat integraal naar de ondersteuning van de clubs. Het was vanuit SV belangrijk dat dit fonds gebruikt werd voor U18-werking en/of G-judo en dat er criteria werden voorop gesteld om garantie te geven dat dit fonds goed besteed werd conform SV-prioriteiten, met name ledenwerving en projecten die inspelen op drop-out.

Daarom is onderstaande beslist:

1) JeugdJudoFonds wordt uitgebreid met 30.000€ EXTRA
Dit is bijna een verdubbeling van het gebruikelijke budget dat we kunnen verdelen onder alle clubs. Hiermee hopen we dat er meer clubs, en wat ons betreft alle clubs, zich inschrijven om zo aanspraak te maken op een stuk van het budget. Dit JJF is de manier om onze clubs accenten te laten volgen op hetgeen wij als organisatie, ook deels geleid door Sport Vlaanderen, belangrijk vinden. Hierover meer via deze link.
Deze editie is aangepast aan de Corona realiteit waardoor punten verzamelen sowieso mogelijk is. Binnenkort is er opnieuw een bijscholing voor API’s waar veel punten mee gescoord kunnen worden en zo zijn er nog zaken. Bijgevolg geen reden meer om niet deel te nemen, lijkt ons.

2) Promotiecampagne voor clubs
We gaan beeldmateriaal (films aantal doelgroepen, banners en foto’s) voorzien waar (digitaal) promotie mee gemaakt kan worden. Deze tools worden vrij ter beschikking gesteld op de website. Het aangeboden materiaal zal kunnen worden gepersonaliseerd. Hoe meer clubs dezelfde flyers hanteren, hoe herkenbaarder dit zal zijn naar de buitenwereld toe.

3) 20.000€ budget voor incentives clubs om U18 drop-out te beperken en G-judo te promoten

Centen dus voor creatieve projecten te lanceren om drop-out te beperken en ledenaanwerving te bevorderen. Het is als federatie onmogelijk om de impact hiervan op voorhand te weten. Daarom is er een absoluut maximum van 300€ per club voorzien. Aangezien we willen dat clubs iets organiseren wanneer het nodig is en dit dus last minute kan worden beslist, leggen we geen deadline vast, maar dienen projecten te worden ingediend ten laatste eind november 2021 aangezien dit project binnen 2021 dient te vallen. We hopen natuurlijk dat clubs massaal projecten zullen opzetten die sterk inspelen op drop-out leden U12 t.e.m. U18 en promotie van G-judo, alsook op een creatieve manier aan ledenwerving zullen doen. Als federatie helpen we jullie hier graag bij. Het lijkt ons aannemelijk dat het opzetten van een samenwerking met naburige clubs een goed project is om in te spelen op de drop-out van U18-leden. Dergelijke samenwerking kan ervoor zorgen dat de doelgroep genoeg partners en jongeren van hun leeftijd en/of niveau hebben om fijn te kunnen trainen. Deze projecten zijn voor ons een absolute meerwaarde en zullen uiteraard een streepje voor krijgen. We verwachten dat er een overeenkomst is tussen 2 of meer clubs waar deze samenwerking wordt beschreven. Dit kan zijn voor een éénmalig event of een langdurige samenwerking. Het spreekt voor zich dat een langdurige samenwerking hoger scoort dan een éénmalige activiteit.

4) Overig budget
Verder is er nog budget voor inspiratiesessies trainers online, Stay Fit trainingen, online G-judo trainingen, …
We beseffen dat vele clubs inspiratie via andere clubs nuttig vinden. Vandaar dat we op regelmatige basis ook online meetups voor clubs gaan organiseren.
Ook zonder dit noodfonds staat clubondersteuning op prioriteit nummer 1 in ons nieuw beleidsplan. We zijn volop bezig om online content te creëren om onze clubs te kunnen ondersteunen. Ook extra events en bijscholingen worden georganiseerd om naast het sporttechnische luik de clubs te ondersteunen in hun organisatie. We hebben echter nog een hele weg af te leggen. We hopen dat de clubs stilaan beseffen dat we hen willen ondersteunen in hun groeitraject of steeds een luisterend oor aanbieden voor hun vragen, ongeacht de topic. Er zal ook clubondersteuning zijn bij het organiseren van tornooien en events. Op de website worden good practises gedeeld en dit gaan we enkel intensifiëren.

Samen sterker. We inspireren elkaar

Er zijn ondertussen reeds 3 inspiratiesessies georganiseerd. De sessie van Mark van der Ham op dinsdag 22 december is de laatste voor 2020. Trainers delen hun ervaringen en oefeningen om zo meer inspiratie op te doen.

Inspiratiesessie trainers 22/12 – Mark van der Ham – Judo Vlaanderen
De enige voorwaarde om deel te nemen, is jouw ervaring delen.
Er zijn eveneens 2 online meetup clubs gehouden waar vertegenwoordigers van 2 clubs hun verhaal konden doen en achteraf de afgevaardigden van de deelnemende clubs vragen konden stellen. In de beoordeling hebben we gemerkt dat dit concept werd gesmaakt. Dit concept zal dan ook verder worden uitgebreid. Nu is het enkel online, deze bijeenkomsten voor clubs zullen ook verder plaatsvinden wanneer we weer samen kunnen komen. Er wordt een dialoog gecreëerd tussen Judo Vlaanderen en de clubs onderling. Op deze meetings mogen de dingen benoemd, toch dit steeds op een beschaafde manier. Je kan de presentaties van Anthony Tetaert van JC Brugge en Nicolas Hindryckx van JC Evergem nog eens bekijken via deze link.

De eerstkomende sessie in januari is ‘Coach lives matter’. Coaches en clubbestuur hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven. Deze sessie gaat door in een beperkte groep. Wanneer we merken dat coaches en bestuursleden hier verder nood aan hebben, organiseren we graag sessies bij om jullie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
Coach Lives Matter

Aanmaak datum

22 december 2020

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.