Corona: Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen

BURST – Dat de Coronapandemie hard om zich heen schopt, hoeft ondertussen geen betoog meer. Zowat alle sectoren van onze maatschappij krijgen harde klappen. De sportsector is hierop geen uitzondering. Met uitzondering van de professionele sporters, blijft de sportzak van de duizenden amateursporters dicht en is er in de dojo’s, sporthallen, zwembaden, schaatsbanen enz. geen leven te bespeuren. Daar waar het, onder normale omstandigheden, bruist van de activiteiten, heerst nu voor de tweede maal een doodse stilte …

Tot op de bodem

Als sportfederatie begrijpen we maar al te goed dat onze clubs het vandaag moeilijk hebben. Judo is immers één van de zwaarst getroffen sporten. We moeten echter de kelk tot op de bodem leegdrinken. Zoveel is nu wel duidelijk. Laten we dan ook samen het beste ervan maken om deze bittere periode door te komen.

JV blijft inspireren

Als sportfederatie blijven we initiatieven nemen om daarbij te helpen. We verwijzen o.a. naar de Online Meetup voor clubs, de online inspiratiemomenten voor trainers en de online trainingssessies Stay Fit voor Judo van JV-Coach Mark van der Ham. Zoals je merkt, proberen we vanuit Judo Vlaanderen jullie te inspireren, hou dan ook zoveel mogelijk contact met jullie achterban!

Tering naar de nering

We moeten echter ook de feiten voor ogen durven zien. Door de ganse Coronapandemie stevenen we als sportfederatie ondertussen af op een verlies van bijna 1/3 van onze leden …
M.a.w., de opeenvolgende lockdowns hebben niet alleen gevolgen voor de vele sportclubs, maar tevens voor de sportfederaties waarvan deze sportclubs lid zijn. Zo ook voor Judo Vlaanderen … Daarom heeft het bestuursorgaan van Judo Vlaanderen als goede huisvader beslist om de tering naar de nering te zetten en de secretariaatsmedewerkers vanaf 23 november voorlopig deeltijds op tijdelijke werkloosheid te plaatsen. Uitzonderlijke tijden vragen immers uitzonderlijke maatregelen.

Secretariaat JV blijft bereikbaar

Niettegenstaande blijft het secretariaat van Judo Vlaanderen bereikbaar voor haar leden, evenwel voorlopig op welbepaalde momenten vanaf 23 november. Telefonisch is het secretariaat dan bereikbaar op dinsdag en donderdag tijdens de kantooruren. Indien u een specifieke medewerker wenst te bereiken, zendt u hem of haar best een e-mail. U vindt alle medewerkers hier.

Blijf ondertussen afstemmen op onze sociale media en website om het verdere verloop van de huidige toestand op de voet te volgen. Samen sterk!

Christian Pierre,
Media & Communicatie

Aanmaak datum

18 november 2020

Type

Onze sponsors

Met grote trots en dankbaarheid stellen wij graag onze sponsors aan u voor. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om de judosport in Vlaanderen op deze en vele andere manieren te promoten.